انواع کود شرکت کرسنت CRESCENT  
کود کشاورزی اوره فسفات کرسنت

کود کشاورزی اوره فسفات کرسنت

کود کشاورزی سولفات پتاسیم

کود کشاورزی سولفات پتاسیم

اکتیو روت

کود اکتیو روت

اکتیو آلگا

کود جلبک دریایی اکتیو آلگا

کود اکتیو آهن

کود آهن اکتیو آیرون 6

کرسنت NPK

کود NPK کرسنت

فولمکس

اسید هیومیک

   انواع کود شرکت دکو DECCO   
دکو سیتروس

کود دکو سیتروس

کود ان پ کا

کود NPK (ان پ کا) دکو

میکرو کامل

کود میکرو کامل

دکو فورس میکرو

کود فورس میکرو دکو

دکو شیلد

کود دکو شیلد

شرکت آگراکو، کود دکو

کود آهن (دکو آیرون)

دکو شوگر+

کود رنگ آوری دکو شوگر

دکو کلسیم کود ماکرو

کود کلسیم دکو

دکو فوسکی آگراکو

کود فسفیت پتاسیم (فوسکی)

  انواع کود شرکت آگرارس AGRARES  
میکرو 140

میکرو 140 آگرارس

کود هیومی

هیومی پلاس 20 آگرارس

آمینو کلبر آگرارس

کود آمینو کلبر

کود پتاسیم

کود پتاس آگرارس

گل انگیزی فلاورینگ آگرارس

کود فلاورینگ آگرارس

آمینو اسید+کودهای پایه

آمینو اسید آگرارس

کود کشاورزی آمینو

روی و منگنز آگرارس

کود روی و منگنز آگرارس

آهن آگرارس

کود آهن %6 آگرارس

بر 11

کود گل دهی برو آگرارس

کلات روی آگرارس

کلات روی آگرارس

  انواع کود شرکت نواگرو NOVAGRO  
کود کلسیم

کود کشاورزی کلسیمی نواگرو (اکتی کا ال اس ای)

کود بر

کود بر نواگرو

بیوکار نواگرو

کود ضد استرس گیاه بیوکار

تریپتون نواگرو

کود محرک رشد تریپتون

آلگامین نواگرو

کود آلگامین نواگرو

دیسال کا نواگرو

کود کلسیم دیسال کا

یومیک 18 نواگرو

اسید هیومیک مایع

نواتر نواگرو

کود ریشه زایی نواتر

رادیمکس نواگرو

کود ریشه زایی رادیمکس

نوافل نواگرا

کود ضد استرس نوافول نواگرو

نوادوس

کود رنگ آور نوادوس

نورگ

کود نیتروژنی نواگرو

اکتی کلسیم - منیزیم

کود کلسیم و منیزیم نواگرو

ارسال پیام از طریق واتساپ