کود کشاورزی کلات روی اکتی Zn نواگرو

اکتی zn
بسته بندی:  1 لیتری
شماره ثبت ماده کودی: 22666
نوع فرمولاسیون: کود میکرو ، تک عنصری
نوع کاربری: : تامین عنصر روی
شرکت سازنده: نواگرو NOVAGRO ایتالیا

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر روی

معرفی کلات روی:

این محصول دارای مقدار بالایی از عنصر روی به منظور جلوگیری از کمبود و درمان این عنصر ضروری می باشد. کمبود شدید روی باعث زرد شدن پیکره رویشی گیاه و همچنین ریزش برگ ها خصوصاً در سرشاخه ها می شود که باعث توقف متابولیسم و تولید محصول در گیاه می شود. از این حیث روی به عنوان عنصری مهم در تغذیه گیاهی به شمار می رود. به منظور دریافت سریع تر این عنصر توسط گیاه می توان کلات روی را به صورت محلول پاشی مصرف نمود.

میزان و زمان مصرف: 

درختان میوه: 2 تا 5/2 لیتر در 1000 لیتر آب برای یک هکتار به صورت محلولپاشی با 2 تکرار در صورت نیاز و یا 10 تا 15 لیتر در هکتار به صورت کودآبیاری.
محصولات زراعی و جالیزی: 1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب برای یک هکتار به صورت محلولپاشی با 2 تا 3 تکرار در صورت نیاز و یا 5 تا 10 لیتر در هکتار به صورت کودآبیاری.
محصولات گلخانه ای: 5/1 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب برای یک هکتار به صورت محلولپاشی با 2 تا 3 تکرار در صورت نیاز و یا 5 تا 10 لیتر در هکتار به صورت کودآبیاری

 

فرمولاسیون:

روی محلول (Zn):(w/w) 8 %

ملاحظات استفاده از کلات روی:

کود کلات روی قابلیت اختلاط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند سولفوریک اسید، نیتریک اسید و فسفریک اسید اختلاط پذیر نیست.

احتیاط و هشدار:

* میزان، زمان و نحوه مصرف محصولات، با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید. بدیهی است عواقب ناشی از استفاده ناصحیح، متوجه مصرف کننده می باشد. باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب و خاک و سلامت زیست بوم میگذارند، به همین دلیل استفاده حداقلی و به روش صحیح با استفاده از ابزار آلات کالیبره اکیداً توصیه می شود.

* دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

محصولات مرتبط:

آلگامین نواگرو

کود آلگامین نواگرو

نورگ

کود نیتروژنی نواگرو

یومیک 18 نواگرو

اسید هیومیک مایع

نواتر نواگرو

کود ریشه زایی نواتر

keyboard_arrow_up