کشت و حفاظت سیب زمینی

کشت و حفاظت سیب زمینی

مبارزه با آفات و بیماری های سیب زمینی

گیاه سیب زمینی یک گیاه همیشگی است. این گیاه در خاک های نسبتا اسیدی، حاصلخیز و به خوبی خشک شده بهتر به عمل می آید. گیاه سیب زمینی در پایان فصل رشد خود (3-4 ماه پس از کاشت) گل هایی به رنگ های قرمز، سفید، صورتی، بنفش یا آبی تولید می نماید. ارتفاع بوته این گیاه می تواند به 50 سانتی متر برسد. سیب زمینی ریشه ای نسبتا کوتاه داشته و اکثر ریشه ها در عمق کمتر از 60 سانتی متری قرار دارند. هر بوته سالم سیب زمینی می تواند 3 تا 25 عدد سیب زمینی تولید نماید.

عموم معتقدند گیاه سیب زمینی به زنبور یا گرده افشان نیازی ندارد اما این باور درست نیست. گیاه سیب زمینی برای آنکه بتواند دانه های سالم تولید نماید نیاز به گرده افشان دارد.

کاشت سیب زمینی از هر گونه دانه سالمی امکان پذیر است. اما این موضوع به تولید سیب زمینی های متفاوت با ویژگی های متنوع منجر می شود. این مسئله بر خلاف خواسته تولیدکنندگان سیب زمینی است. ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﻗﺎم ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ از اﻟﮕﻮی رﺷﺪ وﯾﮋه ای ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارند. بنابر این یکسانی سیب زمینی ها یکی از مهمترین اولویت های تولیدکنندگان سیب زمینی است. دانه های سیب زمینی کاملا شبیه همان سیب زمینی هایی هستند که خورده می شوند. اما به گونه ای انتخاب می شوند که ویژگی های مورد نظر تولید کننده را دارا باشند. این سیب زمینی ها نباید حامل بیماری خاصی باشند.

گیاه سیب زمینی گیاهی همیشگی است که جهت برداشت نیاز به حفاری و ریشه کن کردن آن است. بنابراین آن را گیاهی یک ساله در نظر می گیریم. دانه های سیب زمینی در اواخر زمستان یا در طول تابستان در تپه های آفتابی کاشته می شوند. حدود 3 تا 4 ماه پس از کاشت، محصولات قابل برداشت می باشند.

نکات قابل توجه در کاشت سیب زمینی
  • کاشت سیب زمینی در یک زمین برای مدت بیش از دو سال به صورت متوالی اشتباه است. در صورت انجام این کار مواد مغذی خاک تخلیه شده و منجر به افزایش قابل توجه بیماری می شود.
  • جهت کاشت سیب زمینی بهتر است دانه های سیب زمینی را از جاهای معتبر خریداری نماییم. استفاده از سیب زمینی های معمولی نیاز به تجربه زیادی دارد.
  • دانه های بزرگ سیب زمینی را می توان به چند قطعه تقسیم نمود. اما دانه های کوچکتر باید به طور کامل کاشته شوند.
خاک مناسب جهت کاشت سیب زمینی

همانطور که گفته شد سیب زمینی را نمی توان برای مدت بیش از دو سال پیاپی در یک زمین کاشت. بنابراین یک طرح چرخشی برای زمین کشاورزی در نظر گرفته می شود. یک برنامه می تواند کاشت سیب زمینی، لوبیا، ذرت، گندم و مجددا سیب زمینی باشد. یونجه و سایر گیاهان گروه باقلاییان نیز می توانند بلافاصله پس از برداشت سیب زمینی در همان زمین کاشته شوند.

گیاه سیب زمینی در خاک های لومی و سست بهتر رشد می کند. آماده سازی خاک قبل از کاشت اثر قابل ملاحظه ای بر یکسان سازی محصول دارد. دو راه برای بهبود شرایط خاک وجود دارد. راه اول افزودن کمپوست به خوبی خورد شده دو ماه قبل از کاشت محصول است. راه دوم کاشت گیاهان پوششی (باقلاییان) در طول پاییز و برداشت آنها دو ماه پیش از کاشت سیب زمینی است. اگر خاک مزرعه بخاطر کاشت دائمی سیب زمینی از بین رفته باشد بهتر است هر دو روش انجام شود. در این صورت بهتر است با یک متخصص مشورت گردد.

آبیاری سیب زمینی

انواع سیستم های آبیاری رایج سیب زمینی عبارتند از آبیاری قطره ای و انواع مختلف سیستم های آبیاری بارانی

بر اساس گزارش FAO آب مورد نیاز برای محصول در طول 120 تا 150 روز، 500 تا 700 میلیمتر است. نیاز آبی گیاه سیب زمینی در طول مراحل ابتدایی رشد کمتر از مراحل بلوغ و رشد غده سیب زمینی است. در صورت کاشت محصول در فصل زمستان و بارش باران، آبیاری تا 2 بار در هفته صورت می گیرد. اما اگر بارش باران صورت نگیرد تعداد دفعات باید افزایش یابد. در خاک های شنی تعداد دفعات آبیاری باید بیش از خاک های سنگین باشد. نکته مهم این است که خاک همیشه باید مرطوب باشد. میزان آب خاک آبیاری شده نباید بیش از 30-50 درصد تخلیه شود. اما باید توجه داشته باشید که آبیاری بیش از حد منجر به فرسایش خاک، حساسیت به بیماری و کاهش محصول را به دنبال دارد. همچنین این امر موجب افزایش هزینه های انرژی، از دست رفتن آب و از بین رفتن انرژی می شود.

 
اسکب پودری

Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

شوره سیاه

Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

ساقه سیاه
Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

لکه موجی/ بادزدگی
Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

کرم مفتولی Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

کرم طوقه بر
Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

اسکب پودری

Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

شوره سیاه

Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

ساقه سیاه
Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

لکه موجی/ بادزدگی
Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

کرم مفتولی Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

کرم طوقه بر
Seed Treat: تیوفانات متیل 70% WP

application in furrow (روش اول): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

application in furrow (روش دوم): کلرپیریفوس 15%. فیپرونیل 3% FS + تیفلوزامید 240 g/l SC + کوپریک هیدروکسید 37.5% SC

لکه موجی
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC / ماکونزب 80% WP
لکه سیاه
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / کوپریک هیدروکسید 37.5% SC
شته ها
کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
Cantharis کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
سوسک برگ خوار
کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
 
علف های هرز
اکسی فلورفن 108 g/l EC
لکه موجی
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC / ماکونزب 80% WP
لکه سیاه
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP
دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / کوپریک هیدروکسید 37.5% SC
شته ها
کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
Cantharis کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
سوسک برگ خوار
کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
لکه موجی
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC / ماکونزب 80% WP
دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / کوپریک هیدروکسید 37.5% SC
شته ها
کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
Cantharis کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
سوسک برگ خوار
کلرپیریفوس 450 g/l EC / بتا سایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3% ME
دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / کوپریک هیدروکسید 37.5% SC
آفت زدایی سیب زمینی, حفاظت سیب زمینی, کشت سیب زمینی

نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up