کود کشاورزی کلسیمی نواگرو + اسید امینه

Novagro - Acty Ca Amino Acid
بسته بندی:  1 لیتری
شماره ثبت ماده کودی: 86768
نوع کاربری: : تأمین عنصر کلسیم و اسید آمینه
شرکت سازنده: نواگرو NOVAGRO ایتالیا

کود اکتی کلسیم + اسید آمینه

معرفی کلسیمی و اسید آمینه نواگرو:

این محصول به منظور تامین کلسیم به عنوان یک عنصر ضروری در گیاه، علاوه بر تامین این ماده غذایی، به دلیل وجود اسید آمینه در ساختار آن خصوصاً از نوع گلایسین، می تواند به عنوان یک ضد تنش و تنظیم کننده فرآیندهای متابولیکی گیاه نقش ایفا کند. به همین دلیل استفاده از این محصول در مواردی که احتمال وجود تنش بعد از کلسیم وجود دارد توصیه می شود.

کمبود کلسیم موجب سیاهی و چوب پنبه ای شدن بافت های زیرین میوه در گیاهانی مثل سیب و گلابی ،چروکیده شدن برگ ها و همچنین کاهش شدید توسعه ریشه چه ها که وظیفه اصلی را در جذب آب و مواد غذایی دارند می شود.

کلیسم در ساخت بافت های استحکامی گیاه و محصولات گیاهی نقش مهمی دارد و در حفظ کیفیت و افزایش خاصیت انبار مانی میوه به کار می رود.

 

مزایای کود کلسیمی و اسید آمینه نواگرو:

  • افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها.
  • افزایش کارایی مصرف آب در پیکره گیاه.
  • ضد تنش های محیطی.
  • جلوگیری و درمان رگه رگه شدن بر روی صیفی جات. علاوه بر این از پژمرده شدن اطراف برگ و ساقه در کاهو، کلم و دیگر سبزیجات نیز جلوگیری می شود.
  • افزایش خاصیت انبار مانی محصول و بالا بردن محصول به صدمات فیزیکی.

 

میزان و زمان مصرف: 

درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه: 5/1 تا 5/2 در 1000 ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ و ﯾﺎ 7 ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﮐﯽ، 2 ﺗﺎ 3 ﺑـﺎر در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎرده.
ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ: 2 ﺗﺎ 3 ﻟﯿﺘﺮ در 1000 ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ، 2 ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ روﯾﺶ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺟﺎﻟﯿﺰی: 2 ﺗﺎ 3 ﻟﯿﺘﺮ در 1000 ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ و ﯾﺎ 7 ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﮐﯽ، 2 ﺑﺎر ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ.

 

فرمولاسیون:

کلسیم محلول (Cao):(w/w) 10%
اسید آمینه کل (AA):(w/w) % 10

ملاحظات استفاده از کود کلسیمی نواگرو:

* مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد،

* از این کود می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

احتیاط و هشدار:

* میزان، زمان و نحوه مصرف محصولات، با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید. بدیهی است عواقب ناشی از استفاده ناصحیح، متوجه مصرف کننده می باشد. باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب و خاک و سلامت زیست بوم میگذارند، به همین دلیل استفاده حداقلی و به روش صحیح با استفاده از ابزار آلات کالیبره اکیداً توصیه می شود.

* دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

محصولات مرتبط:

نوادوس

کود رنگ آور نوادوس

نورگ

کود نیتروژنی نواگرو

تریپتون نواگرو

کود محرک رشد تریپتون

کود کشاورزی سیلیکات پتاسیم نواگرو

کود کشاورزی سیلیکات پتاسیم نواگرو

keyboard_arrow_up