کود کشاورزی اوره فسفات کرسنت

کود کشاورزی اوره فسفات کرسنت
بسته بندی: 10 کیلوگرم
شماره ثبت مواد کودی: 28226
شرکت سازنده:  کرسنت (crescent)

کود UP CRESCENT

معرفی اوره فسفات:

کود اوره فسفات یکی از مهمترین کودهای کشاورزی می باشد که در اکثر فرآیندهای گیاه در رابطه با افزایش و توسعه سیستم ریشه ای و تقویت گلدهی نقش بسزایی دارد. این کود قابلیت مصرف در خاکهایی با pH بالا را دارد و از این نظر که یک کود اسیدی است، باعث تعدیل غلظت یون هیدروژن خاک نیز می شود.

این محصول موجب گرفتگی نازل ها در سیستم آبیاری قطره ای نمی شود.

این کود به طور کامل در آب محلول است و درصد کلر ناچیزی دارد.

مزایای کود اوره فسفات:

  • تنظیم فرآیندهای رشد گیاه.
  • تحریک رشد و توسعه ریشه.
  • کمک به تثبیت نیتروژن.
  • افزایش باروری و کیفیت گل در گیاه.

میزان و نحوه مصرف:

  • درختان میوه: 10 – 15 کیلوگرم در هکتار به صورت کودآبیاری. در صورت استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار میزان توصیه شده به نصف کاهش یابد. تکرار 3-4 بار در طول فصل رویش با توجه به نوع گیاه و خصوصیات خاک.
  • محصولات زراعی و گلخانه: 7 کیلوگرم در هکتار به صورت کودآبیاری با تکرار 4 مرتبه در طول فصل رویش با توجه به نوع گیاه و خصوصیات خاک.

فرمولاسیون:

حداقل نیتروژن کل:17
حداقل فسفات محلول در آب بر مبنای P2O5:44
حداکثر رطوبت:0/5
pH محلول 10 درصد: 2/5 – 2
حداقل مقدار ذرات با اندازه بین 1 تا 4 میلیمتری: 90

ملاحظات اوره فسفات:

* مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد،

* از این کود می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

احتیاط و هشدار:

* میزان، زمان و نحوه مصرف محصولات، با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید. بدیهی است عواقب ناشی از استفاده ناصحیح، متوجه مصرف کننده می باشد. باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب و خاک و سلامت زیست بوم میگذارند، به همین دلیل استفاده حداقلی و به روش صحیح با استفاده از ابزار آلات کالیبره اکیداً توصیه می شود.

* دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

محصولات مرتبط:

کرسنت NPK

کود NPK کرسنت

کود اکتیو آهن

کود آهن اکتیو آیرون 6

اکتیو روت

کود اکتیو روت

کود کشاورزی سولفات پتاسیم

کود کشاورزی سولفات پتاسیم

keyboard_arrow_up