کودهای کشاورزی NPK

کودهای کشاورزی NPK

عناصر معدنی به عنوان مهمترین نیاز تغذیه ای گیاهان می باشند. از این رو، به منظور تامین این مواد، می توان آن ها را در غالب کود کشاورزی به صورت محلولپاشی یا خاکی در دسترس گیاهان قرار داد. از بین عناصر معدنی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم به عنوان مواد غذایی اصلی شناخته می شوند. امروزه کودهای کشاورزی موسوم به ان پ کا (NPK) به دلیل راحتی در مصرف، کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند.کود NPK

کلمه N به معنی نیتروژن می تواند دارای درصدهای مختلف و از منابع گوناگونی تامین شود. از جمله مهمترین این منابع می توان به نیترات، آمونیوم و اوره اشاره کرد. کلمه P به معنی فسفر می باشد که قابل دریافت از منابعی مثل مونو پتاسیم فسفات، دی آمونیوم فسفات، اوره فسفات، فسفات آمونیوم اوره و غیره اشاره کرد. کلمه K به معنی پتاسیم است که قابل دستیابی از منابعی چون نیترات پتاسیم و مونو پتاسیم فسفات می باشد.

به عبارت دیگر کودهای کشاورزی NPK محصولاتی هستند که از اختلاط این مواد با نسبت های مشخص و با اندازه معین به دست می آیند.

از طرف دیگر امروزه به منظور غنی کردن این کودها، آنها را با مواد غذایی یا غیر تغذیه ای دیگر مانند عناصر میکرو یا مواد دیگر غنی می کنند تا تاثیر آنها افزایش یابد. از جمله مواد معروف غیر تغذیه ای می توان به جلبک ها یا اسید های آمینه اشاره کرد.

در برخی از موارد به دلیل استفاده از این محصولات در گلخانه و اهمیت نسبت عناصر در این کودها، این محصولات به صورت مایع نیز عرضه می شوند که دارای خلوص بالا و راحتی در مصرف می باشند.

کودهای کشاورزی NPK معمولا به صورت خاکی مصرف می شوند ولی برخی از کودها به دلیل استفاده از منابع خالص، قابلیت استفاده به صورت محلولپاشی در دوزهای پایین تر را دارند.

از جمله موارد مهم در انتخاب کود کشاورزی NPK، بررسی میزان کلر و فلزات سنگین آن ها می باشد. در واقع در بسیاری از موارد، تفاوت قیمت این محصولات به میزان کم یا زیاد بودن کلر یا فلزات سنگین آنها بستگی دارد.

npk, کود, کود کشاورزی

keyboard_arrow_up