کشت و حفاظت از بادام زمینی

کشت و حفاظت از بادام زمینی

مبارزه با آفات و بیماری های بادام زمینی

در 5 مرحله زیر، روند کشت و حفاظت از بادام زمینی و میزان مصرف عناصر کشاورزی در هر گام توضیح داده شده است.

 

مرحله 1

Grub Wireworm
کلرپریفوس 15% . فیپرونیل 3% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% + فلودیوکسونیل 1% FS
Pre-Emergence Weeding
اس-متولاکلر   24% . اکسی فلورفن 6% EW
Root Rot/ Crown Rot
تیفلوز آمید 240 SC g/l / تیامتوکسام 20% .   دیفنوکونازول 1% + فلودیوکسونیل 1% FS

مرحله 2

Aphid
تیامتوکسام 50% WDG
Southern Blight
تیفلوز آمید 240 SC g/l / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Post Emergence Weeding
اکسیفلورفن 108 EC g/l + بنتازون 480 SL g/l

مرحله 3

Aphid
 تیامتوکسام 50% WDG
Southern Blight
 تیفلوز آمید 240 SC g/l / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Post Emergence Weeding
اکسیفلورفن 108 EC g/l + بنتازون 480 SL g/l
Cotton Bollworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Beet Armyworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Rust Disease
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پیراکلوستروبین 7% . تبوکونازول 28% SC
Leaf Spot
پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC . تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC

مرحله 4

Cotton Bollworm
 فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Beet Armyworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Rust Disease 
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پیراکلوستروبین 7% . تبوکونازول 28% SC
Leaf Spot
پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC . تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC

مرحله 5

Cotton Bollworm
 فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Beet Armyworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Rust Disease 
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پیراکلوستروبین 7% . تبوکونازول 28% SC
Leaf Spot
پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC . تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC
, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
Praesent Donec venenatis, leo. libero commodo ante. elit. id, dolor quis