کشت و حفاظت از بادام زمینی

کشت و حفاظت از بادام زمینی

مبارزه با آفات و بیماری های بادام زمینی

در 5 مرحله زیر، روند کشت و حفاظت از بادام زمینی و میزان مصرف عناصر کشاورزی در هر گام توضیح داده شده است.

 

مرحله 1

Grub Wireworm
کلرپریفوس 15% . فیپرونیل 3% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% + فلودیوکسونیل 1% FS
Pre-Emergence Weeding
اس-متولاکلر   24% . اکسی فلورفن 6% EW
Root Rot/ Crown Rot
تیفلوز آمید 240 SC g/l / تیامتوکسام 20% .   دیفنوکونازول 1% + فلودیوکسونیل 1% FS

مرحله 2

Aphid
تیامتوکسام 50% WDG
Southern Blight
تیفلوز آمید 240 SC g/l / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Post Emergence Weeding
اکسیفلورفن 108 EC g/l + بنتازون 480 SL g/l

مرحله 3

Aphid
 تیامتوکسام 50% WDG
Southern Blight
 تیفلوز آمید 240 SC g/l / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC
Post Emergence Weeding
اکسیفلورفن 108 EC g/l + بنتازون 480 SL g/l
Cotton Bollworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Beet Armyworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Rust Disease
تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پیراکلوستروبین 7% . تبوکونازول 28% SC
Leaf Spot
پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC . تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC

مرحله 4

Cotton Bollworm
 فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Beet Armyworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Rust Disease 
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پیراکلوستروبین 7% . تبوکونازول 28% SC
Leaf Spot
پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC . تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC

مرحله 5

Cotton Bollworm
 فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Beet Armyworm
فلوبندیامید 8% . امامکتین 4% EW
Rust Disease 
 تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پیراکلوستروبین 7% . تبوکونازول 28% SC
Leaf Spot
پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC . تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC
آفت زدایی بادام زمینی, توصیه‌های عمومی, کشت وحفاظت از بادام زمینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up