پایه رویشی پسته با نام 1 #

پایه رویشی پسته با نام 1 #

یکی از اقدامات مهم مدیریتی در تولید پسته با کیفیت مطلوب و کمیت مناسب، استفاده از دانش روز ژنتیک و کشت بافت در زمینه تولید پایه های رویشی سازگار با شرایط اقلیمی و مقاوم به خصوصیات سخت خاک خصوصاً در مناطق پسته خیز می باشد. از این رو تحقیق و هزینه در این زمینه اهمیت بالایی دارد.

این پایه یک هیبرید است که حاصل تلاقی رقم آتلانتیک به عنوان والد مادری و رقم اینتگریما به عنوان والد پدری می باشد که در دانشگاه کالیفرنیا تولید و عرضه شده است.

این پایه به شوری، سرما و بسیاری از بیماری ها مقاومت بسیار زیاد و قابل قبولی دارد و مورد توجه باغداران آمریکا و تعدادی دیگر از کشرهای دیگر قرار گرفته است، به همین دلیل در سطوح بسیار وسیع کاشته شده.

این پایه هم اکنون در ایران در استان های سمنان، کرمان، خراسان ها، اصفهان و دامغان کاشته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. عمده ترین ارقام پیوند شده روی این پایه در اکثر مناطق اکبری و احمدآقایی می باشند.

استفاده از هر پایه در هر منطقه شرایط خاص خود را دارد و نمی توان صرف اینکه این پایه در کالیفرنیا موفق بوده در ایران نیز موفق باشد. در مجموع بیش از نیمی از کسانی که این پایه را در ایران کاشته اند از آن رضایت دارند. با این حال این پایه موافقان و مخالفان خود را از نظر علمی و تجربی دارد.

پسته،درخت پسته

نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up