واقعیت های جالب

واقعیت های جالب

  • آیا می دانستید با افزایش شوری غلظت عناصر آهن و مس در بافت های گیاهان زراعی و صیفی کاهش و میزان منگنز و روی افزایش می یابد؟
  • آیا می دانستید افزایش شوری باعث کاهش سیلیس در نسوج گیاهی می شود؟ کاهش این ماده منجر به آسیب پذیری بافت های هوایی در برابر صدمات فیزیکی و تغییر دما می شود.
  • آیا می دانستید کاهش رطوبت خاک جذب آهن و منگنز را توسط ریشه محدود می کند؟
  • آیا می دانستید در شرایط خشکی، استفاده از سیلیس باعث کاهش تعرق گیاه می شود؟
  • آیا می دانستید تفاوت اصلی در اندازه گیاهان زراعی به میزان جذب دی اکسید کربن آنها از هوا مربوط است؟ به عنوان مثال ذرت دی اکسید کربن بسیار بیشتری از گندم جذب می کند.
  • آیا می دانستید استفاده مداوم از گوگرد برای از بین بردن آفات مکنده باعث صدمات جبران ناپذیر به درخت در طولانی مدت می شود؟
دانستنی های زراعت, دانستنی های زراعی, رشد گیاه

keyboard_arrow_up