نقش روی (Zn) در گیاهان

نقش Zn در گیاهان

روی یک ماده غذایی ضروری است که برای چندین فرایند بیوشیمیایی در گیاه مورد نیاز است، از جمله تولید کلروفیل، یکپارچگی غشاء سلولی، رشد برگها عمل لقاح و گرده افشانی. بنابراین، کمبود روی علاوه بر کمیت، کیفیت گیاه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. عنصر Zn در گیاه کمی متحرک است ولی کاملا در خاک جا به جا می شود.

کمبود روی موجب کاهش رشد گیاه خصوصا در سرشاخه ها می شود. در چنین مواردی،  روی باید به صورت محلولپاشی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین حداکثر کارایی روی زمانی است که سایر مواد مغذی به صورت متعادل به کار برده شوند.

  علائم کمبود Zn

بر روی سطح برگ ها لکه های قهوه ای گرد ظاهر می شود؛ رشد گیاه ضعیف می شود؛ موجب تاخیر در بلوغ گیاه و سرخشکیدگی می شود. بیشتر نشانه های کمبود روی در خاک های قلیایی، آهکی، خاک های شور و خاک های شنی اتفاق می افتد.

نقش روی در گیاهان

منابع Zn چیست؟

کودهای Zn که معمولا مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: سولفات روی محلول، کلرید روی محلول و اکسید روی ، ولی در حال حاضر کودهای کلات مایع روی وجود دارد که با توجه به قلیایی بودن pH اکثر خاکهای ایران گزینه مناسبی برای استفاده می باشد.

محصولات پیشنهادی:

keyboard_arrow_up