برگزاری نشست فنی شرکت دکو در ایران

نشست فنی شرکت دکو با حضور کارشناسان ایتالیایی، کارشناسان داخل و جمعی از کشاورزان پیشرو خراسان رضوی، در شهر مشهد برگزار گردید.

به استحضار می رساند نشست بعدی دکو در شهر مشهد در مهرماه سال جاری خواهد بود.

keyboard_arrow_up