نسل جدید نهاده های کشاورزی؛ جلبک ها

نسل جدید نهاده های کشاورزی؛ جلبک ها

با پیشرفت تکنولوژی، تولید نهاده های کشاورزی مانند کودهای کشاورزی نیز وارد مرحله جدیدی شده است، به همین دلیل به منظور توسعه کشاورزی پایدار، مصرف کودها و زیست کش های طبیعی و دوستدار محیط زیست در اولویت مصرف قرار گرفته است.

یکی از محصولاتی که از دل طبیعت تهیه شده و بیشتر به عنوان یک فیتوهورمون سریع الاثر شناخته می شود، عصاره جلبک اسکوفیلوم نودوزوم می باشد.

موطن اصلی این جلبک که از خانواده جلبک های قهوه ای است، اقیانوس آتلانتیک شمالی و نزدیک سواحل غربی ایرلند می باشد.

امروزه به لطف تکنولوژی های مختلف استخراج، ماده خروجی حاصله می تواند دارای خواص گوناگونی باشد. از جمله افزایش مقاومت گیاه به شرایط تنش، افزایش راندمان فتوسنتز، تحریک رشد رویشی و اطمینان از تولید محصول با کیفیت.

در ساخت کودهای کشاورزی جلبک دار، یکی از مواردی که در کیفیت آنها تاثیر مستقیم دارد، روش استخراج یا اکسترکت کردن آن می باشد. در واقع تفاوت بین کیفیت محصولات نهایی مختلف از همین عامل سرچشمه می گیرد.

در سبد محصولات شرکت آگراکو، محصولات کودی شرکت نواگرو ایتالیا قرار دارد. این شرکت با استفاده از لابراتوآرهای تخصصی خود و تحقیقات بر روی انواع جلبک ها به منظور تولید کود کشاورزی و استفاده از روش های نوین استخراج، با استفاده از منابع اولیه جلبک از دریای آتلانتیک شمالی، محصولات بسیار با کیفیت در این زمینه تولید می کند که نه تنها باعث افزایش رشد گیاه می شود، بلکه موجب افزایش ماده آلی خاک و بهبود حاصلخیزی می شود.

جلبک, کود کشاورزی, نهاده کشاورزی

keyboard_arrow_up