کود کشاورزی اوره فسفات کرسنت

کود کشاورزی اوره فسفات کرسنت

کود کشاورزی سولفات پتاسیم

کود کشاورزی سولفات پتاسیم

اکتیو روت

کود اکتیو روت

اکتیو آلگا

کود جلبک دریایی اکتیو آلگا

کود اکتیو آهن

کود آهن اکتیو آیرون 6

کرسنت NPK

کود NPK کرسنت

فولمکس

اسید هیومیک

خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی کرسنت
نام محصول فرمولاسیون خصوصیات ظاهر
کود ریشه زا ACTIVE ROOT
آلژنیک اسید (AA): 21 %
پتاسیم محلول در آب (K2O): 3/8 %
فسفر قابل استفاده (P2O5): 5/5 %
آهن محلول (Fe) 0/35 %
روی محلول (Zn) 0/30 %
نیتروژن کل (N) 8/5 %
مواد آلی (OM): 9 %
 • تهیه شده از جلبک های ویژه.
 • بهبود ساختمان ریشه و عمکرد آن.
 • افزایش جذب آب و مواد غذایی و سرعت در انتقال آنها.
مایع 1 لیتری
کود جلبک دریایی ACTIVE ALGAE 25
آلژنیک اسید (AA): 25 %
پتاسیم محلول در آب (K2O): 20 %
فسفر قابل استفاده (P2O5): 2 %
نیتروژن (N): 1 %
مواد آلی (OM): 50 %
 • استخراج شده از جلبک دریایی.
 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها، آفات و استرس های محیطی
پودر 1 کیلوگرمی
کود آهن ACTIVE IRON 6
کلات آهن EDDHA 6 %
اورتو-اورتو 4/8 %
 • تحریک فتوسنتز.
 • افزایش گلدهی و بهبود کیفیت محصول نهایی.
پودر 1 کیلوگرمی
کود NPK
NPK 20-20-20
NPK 12-12-36
NPK 15-5-30
NPK 10-52-10
NPK 8-5-44
NPK 8-24-24
 • دارای کلیه عناصر میکرو در همه فرمولاسیون ها
 • حلالیت کامل
پودر 10 کیلوگرمی
کود اسید هیومیک FOLMAX 90
پتاسیم محلول در آب (K2O): 10 %
اسید هیومیک (HA): 60 %
اسید فولویک (FA): 5 %
سدیم محلول (Na): 3/3 %
 • توسعه متوازن پوشش گیاهی.
 • تنظیم فرآیندهای رشد گیاه.
پودر 5 کیلوگرمی
فهرست
velit, dictum ut Nullam consectetur massa accumsan porta. Aliquam luctus nunc ut