خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی کرسنت
نام محصول فرمولاسیون خصوصیات ظاهر
کود ریشه زا ACTIVE ROOT
آلژنیک اسید (AA): 21 %
پتاسیم محلول در آب (K2O): 3/8 %
فسفر قابل استفاده (P2O5): 5/5 %
آهن محلول (Fe) 0/35 %
روی محلول (Zn) 0/30 %
نیتروژن کل (N) 8/5 %
مواد آلی (OM): 9 %
 • تهیه شده از جلبک های ویژه.
 • بهبود ساختمان ریشه و عمکرد آن.
 • افزایش جذب آب و مواد غذایی و سرعت در انتقال آنها.
مایع 1 لیتری
کود جلبک دریایی ACTIVE ALGAE 25
آلژنیک اسید (AA): 25 %
پتاسیم محلول در آب (K2O): 20 %
فسفر قابل استفاده (P2O5): 2 %
نیتروژن (N): 1 %
مواد آلی (OM): 50 %
 • استخراج شده از جلبک دریایی.
 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها، آفات و استرس های محیطی
پودر 1 کیلوگرمی
کود آهن ACTIVE IRON 6
کلات آهن EDDHA 6 %
اورتو-اورتو 4/8 %
 • تحریک فتوسنتز.
 • افزایش گلدهی و بهبود کیفیت محصول نهایی.
پودر 1 کیلوگرمی
کود NPK
NPK 20-20-20
NPK 12-12-36
NPK 15-5-30
NPK 10-52-10
NPK 8-5-44
NPK 8-24-24
 • دارای کلیه عناصر میکرو در همه فرمولاسیون ها
 • حلالیت کامل
پودر 10 کیلوگرمی
کود اسید هیومیک FOLMAX 90
پتاسیم محلول در آب (K2O): 10 %
اسید هیومیک (HA): 60 %
اسید فولویک (FA): 5 %
سدیم محلول (Na): 3/3 %
 • توسعه متوازن پوشش گیاهی.
 • تنظیم فرآیندهای رشد گیاه.
پودر 5 کیلوگرمی
keyboard_arrow_up