محصولات کود کشاورزی شرکت دکو

شرکت آگراکو با در اولویت قرار دادن دانش ، تکنولوژی و تجربه در انتخاب شریک تجاری خارجی، توانسته است محصولاتی ایده آل و با کیفیت را برای سرزمین کهن ایران از سراسر دنیا گرد هم آورد.

جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی DECCO ایتالیا

 

نام محصولفرمولاسیونخصوصیاتظاهر
دکو فوسکی Decco Phsokفسفیت پتاسیم فسفر: 30%
پتاسیم : 27.5%
(کیفیت ویژه)
تولید فیتوالکسین ، پیشگیری از قارچ و آتشک، جبران اختلالات تغذیه ای و محرک گل انگیزیمایع 1 لیتری
دکو شوگر +Decco Sugar ازت کل: 4%
پتاسیم: 24%
اسید هیومیک و فولویک: 3%
رنگ آوری ، افزایش قند و بریکس، پیشرفت بلوغ محصولمایع 1 لیتری
دکو شیلد Decco Shield اکسید کلسیم: 33.6 % کنترل استرس های دمایی، مجافظت در برابر uv و آفتاب سوختگی ، افزایش کلسیمسوسپانسیون 10 لیتری
(متغیر)
دکو NPKبه جدول پایین صفحه مراحعه شودتامین کلیه عناصر ضروری مورد نیاز
به همراه کلیه عناصر کم مصرف
بسته 10 کیلوگرم
دکو کلسیم Decco Calciumکمپلکس کلسیم: 15%فراهم کردن کلسیم ، بهبود رشد و حفظ کیفیت، افزایش انبار مانی محصول مایع 1 لیتری
دکو آهن 6 Decco Iron6کلات آهن: 6%تحریک فتوسنتز، گل دهی و افزایش کیفیت محصولمیکرو گرانول 1 کیلویی
دکو فورس میکرو Force Microکلات روی: 15%
فسفر: 30%
پتاسیم : 20%
محرک طبیعی رشد، افزایش سطح ردوکس و فتو سنتز میکرو مایع 1 لیتری
دکومیکرومیکس DECCO Micro Mixمنگنز: 13%
روی: 8%
به همراه دیگر عناصر میکرو
اصلاح و پیشگیری از صدمات فیزیولوژیکی ناشی از کمبود عناصر میکروگرانول 1 کیلویی
دکو سیتروس DECCO Citrusازت کل: 16%
پتاسیم: 5%
منیزیم: 9%
منگنز: 4%
روی: 5%
افزایش سایز و محافظت در برابر تنش های گرمایی میکروگرانول 1 کیلویی

 

فرمولاسیون کودهای NPK دکو

 

رویمولیبدنمنگنزآهنمسبرپتاسیمفسفرآمونیوماورهنیتراتنیتروژندرصد عناصر
0.0020.0010.010.020.0020.00120%20%4%10%6%20%20.20.20
0.0020.0010.010.020.0020.00130%5%4%8%3%15%15.5.30
0.0020.0010.010.020.0020.00136%12%2%2%8%12%12.12.36
0.0020.0010.010.020.0020.00110%10%032%2%34%34.10.10
0.0020.0010.010.020.0020.00110%50%9%01%10%10.50.10
0.0020.0010.010.020.0020.00124%24%7%01%8%8.24.24
0.0020.0010.010.020.0020.00144%5%1%07%8%8.5.44
keyboard_arrow_up