محصولات دکو

شرکت آگراکو با در اولویت قرار دادن دانش ، تکنولوژی و تجربه در انتخاب شریک تجاری خارجی، توانسته است محصولاتی ایده آل و با کیفیت را برای سرزمین کهن ایران از سراسر دنیا گرد هم آورد.

جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی DECCO ایتالیا
       نام محصول فرمولاسیون خصوصیات ظاهر
Decco Phsok
دکو فوسکی
فسفیت پتاسیم
فسفر: 30%
پتاسیم : 27.5%
(کیفیت ویژه )
تولید فیتوالکسین ، پیشگیری از قارچ و آتشک، جبران اختلالات تغذیه ای و محرک گل انگیزی مایع 1 لیتری
+Decco Sugarدکو شوگر+
ازت کل: 4%
پتاسیم: 24%
اسید هیومیک و فولویک: 3%
رنگ آوری ، افزایش قند و بریکس، پیشرفت بلوغ محصول مایع 1 لیتری
Decco Shield دکو شیلد
اکسید کلسیم: 33.6 % کنترل استرس های دمایی، مجافظت در برابر uv و آفتاب سوختگی ، افزایش کلسیم سوسپانسیون 10 لیتری
(متغیر)
دکو NPK
به جدول پایین صفحه مراحعه شود تامین کلیه عناصر ضروری مورد نیاز
به همراه کلیه عناصر کم مصرف
بسته 10 کیلوگرم
Decco Calcium
دکو کلسیم
کمپلکس کلسیم: 15% فراهم کردن کلسیم ، بهبود رشد و حفظ کیفیت، افزایش انبار مانی محصول مایع1 لیتری
Decco Iron6
دکو آهن6
کلات آهن: 6% تحریک فتوسنتز، گل دهی و افزایش کیفیت محصول میکرو گرانول 1 کیلویی
Force Micro
دکو فورس میکرو
کلات روی: 15%
فسفر: 30%
پتاسیم : 20%
محرک طبیعی رشد، افزایش سطح ردوکس و فتو سنتز میکرو مایع 1 لیتری
DECCO Micro Mix
دکومیکرومیکس
منگنز: 13%

روی:   8%

به همراه دیگر عناصر میکرو

اصلاح و پیشگیری از صدمات فیزیولوژیکی ناشی از کمبود عناصر میکرو گرانول 1 کیلویی
DECCO Citrus
دکو سیتروس
ازت کل: 16%

پتاسیم: 5%

منیزیم: 9%

منگنز: 4%

روی: 5%

افزایش سایز و محافظت در برابر تنش های گرمایی میکروگرانول 1 کیلویی

فرمولاسیون کودهای NPK دکو

روی مولیبدن منگنز آهن مس بر پتاسیم محلول فسفرمحلول آمونیوم اوره نیترات نیتروژن کل درصد عناصر
0.002 0.001 0.01 0.02 0.002 0.001 20% 20% 4% 10% 6% 20% 20.20.20
0.002 0.001 0.01 0.02 0.002 0.001 30% 5% 4% 8% 3% 15% 15.5.30
0.002 0.001 0.01 0.02 0.002 0.001 36% 12% 2% 2% 8% 12% 12.12.36
0.002 0.001 0.01 0.02 0.002 0.001 10% 10% 0 32% 2% 34% 34.10.10
0.002 0.001 0.01 0.02 0.002 0.001 10% 50% 9% 0 1% 10% 10.50.10
0.002 0.001 0.01 0.02 0.002 0.001 24% 24% 7% 0 1% 8% 8.24.24
0.002 0.001 0.01 0.02 0.002 0.001 44% 5% 1% 0 7% 8% 8.5.44