میکرو 140

میکرو 140 آگرارس

کود هیومی

هیومی پلاس 20 آگرارس

آمینو کلبر آگرارس

کود آمینو کلبر

کود پتاسیم

کود پتاس آگرارس

گل انگیزی فلاورینگ آگرارس

کود فلاورینگ آگرارس

آمینو اسید+کودهای پایه

آمینو اسید آگرارس

کود کشاورزی آمینو

روی و منگنز آگرارس

کود روی و منگنز آگرارس

آهن آگرارس

کود آهن %6 آگرارس

بر 11

کود گل دهی برو آگرارس

کلات روی آگرارس

کلات روی آگرارس

جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی آگرارس اسپانیا
نام محصول فرمولاسیون خصوصیات ظاهر
Flowering
گل انگیزی
عناصر میکرو
نیتروژن و مواد همراه ویژه
جبران اختلالات فیزیولوژیک و محرک گل انگیزی مایع
1 لیتری
Potasio
پتاس مایع
کلات پتاس
EDTA = % 43
تامین پتاس, رنگ آوری و پیشرفت بلوغ محصول مایع
1 لیتری
Boro-11
بر
عنصر بر = 14.58 % پیشگیری از کمبود و تامین بر مایع
1 لیتری
Zn 9.8%
کلات روی 9.8%
کلات روی
EDTA = % 13.4
پیشگیری از کمبود و تامین روی با اثر سریع مایع
1 لیتری
Amico calbor آمینو کلبر کلسیم = 8.8 %
اسید آمینه = 2.5 %
پیشگیری از کمبود کلسیم و تامین کلسیم و بر مایع
1 لیتری
Zn+Mn
روی و منگنز
اوره = 8.12 %
روی = 6.95 %
منگنز = 3.36 %
جهت پیشگیری از کمبود و تامین روی و منگنز مایع
1 لیتری
Amino7+NPK
آمینو اسید+کودهای پایه
19 نوع اسید آمینه به همراه NPK محرک رشد و ضد استرس مایع
1 لیتری
Micro 140
میکرو 140
کلیه عناصر میکرو
آهن DTPA 7.1 %
کلیه عناصر میکرو با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی مایع
1 لیتری
Fe Plus 4.8%
آهن آگرارس
کلات آهن
EDDHA = % 6
پیشگیری از کمبود و تامین آهن به صورت کلاته میکرو گرانول 1 کیلویی
Humi Plus 20
اسید هیومیک آگرارس
اسید هیومیک = 16 %
اسید فولویک = 4%
بهبود خاصیت تبادل کاتیونی خاک, توسعه رشد ریشه ها در خاک مایع
5 لیتری
فهرست
sem, leo adipiscing mattis sed sit Praesent