ضدعفونی بذر

تیمار ضدعفونی بعد به فرایند کاربرد مواد شیمیایی در برابر بذرها اطلاق می شود که به منظور کاهش، کنترل دفع موجودات زنده خاکزاد، بذرزاد و هواداران اعمال می‌شود.
تیمارهای ضدعفونی بذر به عنوان یک روش زراعی مطمئن برای اکثر بذرهای گیاهان زراعی و باغی پذیرفته شده است و به شکل معمول جزئی از بوجاری بعد محسوب می‌شود. طی ۵۰ سال گذشته، ضدعفونی قبل از کاشت وزن با مواد شیمیایی محافظ، به عنوان یک راهکار استاندارد و مورد قبول درآمده است.

ضدعفونی بذر

موادشیمیایی ایده آل برای ضدعفونی بذر
مواد شیمیایی ایده آل برای ضدعفونی باید دارای چنین خصوصیتی باشند:

🔹 تأثیر زیاد روی عوامل بیماری‌زا
🔹 نسبتاً غیر سمی برای گیاه
🔹 بی خطر برای انسان و دام در شرایطی که درست مصرف نشوند
🔹 پایداری نسبتاً طولانی در زمان انبارداری طولانی‌مدت بذرها
🔹 سهولت مصرف
🔹 صرفه اقتصادی
متأسفانه هیچ یک از سموم شیمیایی موجود، همه خصوصیات فوق را به شکل توأم ندارند.

فرمولاسیون و وسایل ضدعفونی بذر
انواع موجودات زنده بیماری زا که به وسیله مواد ضدعفونی کننده بذر کنترل می‌شوند عبارتند از:
قارچ ها و باکتری هایی که سبب پوسیدگی بذر، سوختگی گیاهچه و سیاهک می‌شوند. این موجودات ممکن است از بذرزاد، خاکزاد و یا هوازاد باشند. حشرات خارجی شامل کرم مفتولی(Wireworm) و کرم ذرت(Corn maggot) و حشرات انباری شامل شپشک(Weevils)، بید(Moths) و سوسک(Beetless).

کارکرد مواد ضدعفونی کننده بذر در سه گروه اصلی تقسیم بندی می شود:
١-ضدعفونی کننده روی سطح بذر: مواد شیمیایی ضد عفونی کننده بذر در این گروه بذر را پوشش می‌دهند و فعالیت اسپور و عوامل بیماری‌زای موجود روی سطح بذر را کنترل می کنند.
٢-محافظت بذر: مواد شیمیایی ضد عفونی کننده که در این گروه قرار دارند بذر را در برابر عوامل زنده خاکزی و حشراتی که قبل از جوانه زنی و در طول جوانه زنی فعالیت می کنند، محافظت می کند.
٣-محافظت سیستماتیک: مواد شیمیایی موجود در این گروه به بذر نفوذ می کنند و فعالیت حشرات و عوامل بیماریزا را کنترل می‌کنند. همچنین این مواد ممکن است تا مراحل بعدی رشد، گیاه را از عوامل بیماری‌زا محافظت کند.

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست
diam in nec massa ut libero Phasellus Curabitur