سلامت ریشه، رمز داشتن گیاه سالم و پربار

سلامت ریشه، رمز داشتن گیاه سالم و پربار

ریشه به عنوان مهمترین اندام گیاهی در رشد و نمو گیاهان می باشد. چرا که بدون ریشه هیچ گیاهی از ابتدا امکان رشد ندارد. ولی متاسفانه به دلیل قابل رویت نبودن آن، در بسیاری از مواقع سلامت آن نادیده گرفته می شود.

ریشه گیاه سالم

این مساله به اندازه ای مهم است که طبق برخی از تحقیقات، مهمترین راهکار گیاهان برای مقابله با تنش خشکی از طریق ریشه است. به عبارت دیگر این ریشه است که سیگنال هایی را از طریق ترشح هورمون ها مبنی بر کمبود آب به اندام های هوایی ارسال می کند و باعث بسته شدن روزنه ها می گردد. به همین دلیل سلامت ریشه در خاک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وسعت رشد ریشه خصوصاً به صورت عرضی در حدود سایه انداز گیاه می باشد ولی عوامل موثر دیگر نیز در رشد ریشه مانند رطوبت، عمق، بافت، مواد غذایی و نوع خاک نیز در این مسئله نقش دارند هر چند عامل ژنتیک خود به تنهایی تاثیر زیادی در رشد ریشه چه ها و ریشه دارد.

یکی از مواردی که همواره در رشد ریشه ها در خاک خصوصاً در گلخانه ها موثر است، دمای خاک می باشد. به همین دلیل در گلخانه های مدرن سیستم گرمایش-سرمایش با استفاده از لوله های مخصوص در خاک، دما را برای ریشه تنظیم می کند. همین سیستم امروزه در برخی از مناطق زراعی به صورت لوله های زیست تخریب پذیر در سطح وسیع نیز استفاده می شود.

ریشه هایی که در سطوح بالایی خاک فعالیت می کنند، به دلیل نفوذ بیشتر اکسیژن و رطوبت فعال تر بوده و می توانند می توانند نقش جذب نهاده ها را داشته باشند. چرا که یکی از وظایف اصلی ریشه تنفس می باشد. به همین دلیل در خاک های اشباع از رطوبت، تنفس ریشه دچار اختلال شده و گیاه از بین می رود، در حالیکه ظاهرا هیچ کمبود یا بیش بود مواذ غذایی و یا بیماری دیگر در خاک وجود ندارد.

#ریشه

Healthy Root, Healthy Shoot, ریشه, ریشه سالم, ریشه گیاهان, گیاه سالم

نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up