روش های غیر شیمیایی های هرز

روش های غیر شیمیایی های هرز

علف هرز

امروزه استفاده از مواد شیمیایی در کنترل علف های هرز به طور افراطی و بی رویه در کشور ما در حال وقوع است. استفاده از این مواد به دلیل اینکه در بسیاری از موارد ماندگاری بالایی در خاک دارند، در طولانی مدت باعث از بین رفتن جمعیت میکروبی خاک شده و کیفیت خاک را به شدت کاهش می دهد. از این رو رویکرد مبارزه تلفیقی یا غیر شیمیایی در بسیاری از کشورها در حال اجرا می باشد. در زیر به پاره ای از این روش ها اشاره می شود:

1- آفتاب دهی علف های هرز:

در این روش در محدوده هایی که علف های هرز ضرری بیش از آستانه اقتصادی وارد می کنند، با استفاده از نایلون پوششی که روی آنها قرار می دهند و کمی رطوبت در زیر نایلون فضای گلخانه ای ایجاد می کنند. در این حالت تشعشع نور خورشید و حبس گرما در زیر نایلون باعث تخریب بافت ها و از بین رفتن علف ها می شود.

2- استفاده از مالچ های چوبی :

مالچ های چوبی باید قبل از جوانه زنی علف های هرز استفاده شود. به عبارت دیگر هدف از این مالچ ها جلوگیری از جوانه زنی علف های هرز می باشد چرا که به عنوان پوششی برای نفوذ نور آفتاب به خاک می باشند. همچنین این مالچ ها باعث بهبود ساختار خاک نیز می شوند.

3- استفاده از علف کش های ارگانیک:

امروزه علف کش های ارگانیک با استفاده از عصاره های گیاهی، بخصوص گیاهان دارویی در بازار وجود دارند که به خوبی باعث کنترل علف های هرز می شوند.

4- تغییر جمعیت گونه ای علف های هرز:

این کار نیاز به مدت زمان حداقل 5 ساله دارد. در این روش جمعیت علف های هرز با دیگر گیاهانی که گلدهی آنها در زمانی غیر از رشد گیاه اصلی می باشد به مرور جایگزین می شود. در این روش حتی می توان از گیاهان خودرویی استفاده کرد که قابلیت برداشت را نیز داشته باشند، مانند گیاهان دارویی پوششی.

5- وجین علف ها به صورت مکانیکی:

در این روش با استفاده از ماشین وجین کن یا دست می توان قبل از گلدهی علف های هرز را از بین برد و بقایای آن را روی خاک به منظور تبدیل شدن به کود سبز رها کرد.

6- تناوب زراعی:

تناوب زراعی صحیح باعث تغییر سیکل زندگی علف های هرز شده و موجب سرکوب بسیاری از علف های هرز کی شود و جمعیت غالب آنها را می کاهد. طراحی تناوب زراعی برای این منظور بسیار مهم است، زیرا تناوب اشتباه می تواند باعث افزایش جمعیت علف های هرز شود.

علف های هرز

نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up