راه های مبارزه با گرما و آفتاب سوختگی

گیاهان در طول دوره رشد خود خصوصا در تابستان و در مناطق گرمسیری و خشک، مانند استان های مرکزی ایران، از گرما و آفتاب سوختگی و کمبود آب رنج می برند. در زیر به طور خلاصه به راه های کاهش آسیب و یا جلوگیری از تنش گرما اشاره می شود.

1- ارقام مقاوم: استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به گرما بر اساس اقلیم ایران.آفتاب سوختگی گیاهان

2- مالچ: استفاده از مالچ در روی خاک به عنوان شیوه ای ارزان و موثر می باشد. مالچ باعث نگهداشت رطوبت خاک شده و به مرور توسط میکروارگانیسم ها نیز تجزیه می شود. در استفاده از مالچ باید به نسبت کربن به نیتروژن دقت شود تا گیاه دچار کمبود مواد غذایی نشود.

3- شبکه توری: در برحی مناطق با استفاده از شبکه توری به صورت سایه بان می توان آسیب را به شدت کاهش داد، ولی این روش بسیار گران می باشد.

4- پوشش: استفاده از پوشش های واکس مانند یا استفاده از مواد معدنی در سال های اخیر گسترش زیادی یافته است. این مواد با منعکس کردن نور خورشید، مانع از گرم شدن بیش از حد محصول یا گیاه می شوند.

5- کاهش دور آبیاری: یکی از راه های موثر برای کنترل گرما می باشد،ولی با توجه به کمبود آب در ایران، ممکن است این روش عملیاتی نباشد.

6- علف های خودرو: استفاده از برخی علف های خودرو مانند گیاهان پوششی، مانع از تبخیر رطوبت می شود.

7- هورمون های ویژه: برخی از هورمون های غیرکلاسیک قادر به کاهش اثرات ناشی از گرما و کمبود آب می باشند.

برای دریافت مشاوره رایگان و اختصاصی با توجه به نوع محصول و منطقه، لطفا با کارشناسان آگراکو تماس حاصل فرمایید.
keyboard_arrow_up