حفاظت از سیب

مبارزه با آفات و بیماری های سیب

گفته می شود درختان سیب از قرن سوم پیش از میلاد در آسیا کشت می شده اند. این میوه امروزه یکی از محبوب ترین میوه ها است. کشت درخت سیب به دلیل انعطاف پذیری بسیار زیاد در جهان گسترش یافته است. این درخت می تواند حتی در دمای 30- درجه سانتی گراد نیز میوه دهد. انواع مختلف سیب از مناطق سردسیر کانادا گرفته تا مناطق گرمسیر آفریقا به کاشت می رسند. حدود نیمی از تولید جهانی سیب در چین انجام می شود. مناطقی همچون استرالیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقای شمالی و ژاپن نیز تولیدکنندگان دیگر این محصول هستند.

تا کنون بیش از 7000 نوع درخت سیب کشف شده است. این درخت از جمله گیاهان برگریز است. بلندی گونه های استاندارد این درخت به 5/7 تا 10 متر نیز می رسند. انواع کوتاه قد و نیمه کوتاه درخت سیب، بلندی در حدود 2 تا 6 متر دارند. شکوفه دهی این درخت در فصل بهار بوده و این شکوفه ها بر روی شاخه های 2 ساله به بالا به میوه تبدیل می شوند. بسته به نوع درخت میوه ها در اواخر تابستان یا پاییز رسیده می شوند.

به طور متوسط درختان سیب قادر هستنداز سن 3 تا 6 سالگی به بار نشینند و میوه دهی این درختان می تواند تا سن 35 تا 50 سالگی ادامه یابد.

شرایط آب و هوایی برای کاشت درخت سیب

درخت سیب در آب و هوای کوهستانی و در مناطق سردسیر کمتر دچار افت و بیماری های مختلف می شود. در این مناطق در مقایسه با مناطق دشت،کیفیت، رنگ و بافت میوه مناسب تر است.

بیش تر گونه های تجاری درخت سیب در آب و هوای سرد و مرطوب رشد می کنند. مناطقی که علاوه بر زمستان دارای فصل تابستان و بهار سرد باشن. آفتاب فراوان نیز برای رنگ پذیری میوه ضروری است. به طور کلی درخت سیب نسبت به سایر درختا برگ ریز نیاز به سرمای بیش تری دارد.

امروزه در مناطق گرمسیرتر نیز می توان درخت سیب را کاشت. در این مناطق جهت برداشت محصول بهتر باید مراقبت های بیش تری صورت پذیرد.

شرایط خاک برای کاشت درخت سیب

درخت سیب می تواند در خاکهای با متوسط PH نزدیک به7 رشد نماید. بهتر است خاک به خوبی خشک شده و از آبهای راکد تخلیه شده باشد. این درخت زمانی بیش ترین کارایی را دارد که در خاک های شنی حاصلخیز و لوم های دارای PH 6 تا 7 کاشته شود.

بهتر است در میان درختان گیاهان پوششی مانند چمن های کوتاه، یونجه، ماشک و شبدر کاشته شود. کاشت این گیاهان،کاهش فرسایش خاک، حفظ نیتروژن خاک و تنظیم دمای خاک را به همراه دارد.

آبیاری درخت سیب

بافت خاک و شرایط آب و هوایی مهمترین عوامل در تعیین میزان آبیاری درختان می باشد. به طور کلی درختان جوان جهت توسعه ریشه های قوی نیاز به خاک فراوان دارند. بنابراین درختان جوان به آب بیش تری نیاز دارند. درختان بالغ در مکان هایی که باران های پیوسته دارند می توانند با تکیه بر آب باران رشد یابند.

 

 
شته مویی 

کلرپیریفوس EC 450 g/l / کلرپیریفوس EC 45%

شته

تیامتوکسام 50% WDG

عنکبوت قرمز
آبامکتین 1.8% EC
لکه برگی

مانکوزب 80% WP

شته مویی

کلرپیریفوس EC 450 g/l / کلرپیریفوس EC 45%

شته
 

تیامتوکسام 50% WDG

عنکبوت قرمز
 

آبامکتین 1.8% EC

 

علف های هرز  

گلیفسات آمونیوم 75% . MCPA-سدیم 5% SG / گلیفسات ایزوپروپیل آمین 41% .  MCPA-سدیم 8% SL

 

لکه برگی

مانکوزب 80% WP

شته مویی

کلرپیریفوس EC 450 g/l / کلرپیریفوس EC 45%

شته
 

تیامتوکسام 50% WDG

عنکبوت قرمز
 

آبامکتین 1.8% EC

 

علف های هرز  

گلیفسات آمونیوم 75% . MCPA-سدیم 5% SG / گلیفسات ایزوپروپیل آمین 41% .  MCPA-سدیم 8% SL

 

سفیدک پودری/ لکه قهوه ای

پلی اکسین 5% . هگزاکونازول 5% SC /  تیوفانات متیل 25% .  پنکونازول 5% SC / تری سیکلازول 75% WP

لکه برگی مانکوزب 80% WP
لکه قهوه ای
پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیوفانات متیل 25% . پنکونازول 5% SC
برگ قاشقی
کلرپیریفوس 32% امامکتین بنزوات 1% EW
شته مویی کلرپیریفوس EC 450 g/l / کلرپیریفوس EC 45%
شته تیامتوکسام 50% WDG
 
عنکبوت قرمز
آبامکتین 1.8% EC
 
علف های هرز
گلیفسات آمونیوم 75% . MCPA-سدیم 5% SG / گلیفسات ایزوپروپیل آمین 41% .  MCPA-سدیم 8% SL

مانکوزب 80% WP / مانکوزب 80% WP / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG

پوسیدگی حلقوی

تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG

سفیدک پودری/ لکه قهوه ای پلی اکسین 5% . هگزاکونازول 5% SC /  تیوفانات متیل 25% .  پنکونازول 5% SC / تری سیکلازول 75% WP
لکه قهوه ای پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیوفانات متیل 25% . پنکونازول 5% SC
کرم جوانه خوار بیفنترین100 EC g/l / بتاسایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3 ME
برگ قاشقی
کلرپیریفوس 32% امامکتین بنزوات 1% EW
شته مویی
کلرپیریفوس EC 450 g/l / کلرپیریفوس EC 45%
عنکبوت قرمز
آبامکتین 1.8% EC

مانکوزب 80% WP / مانکوزب 80% WP / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG

پوسیدگی حلقوی

تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG

سفیدک پودری/ لکه قهوه ای پلی اکسین 5% . هگزاکونازول 5% SC /  تیوفانات متیل 25% .  پنکونازول 5% SC / تری سیکلازول 75% WP
لکه برگی
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پلی اکسین 5% . هگزاکونازول 5% SC
لکه قهوه ای پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیوفانات متیل 25% . پنکونازول 5% SC
کرم جوانه خوار بیفنترین100 EC g/l / بتاسایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3 ME
برگ قاشقی
کلرپیریفوس 32% امامکتین بنزوات 1% EW
شته مویی
کلرپیریفوس EC 450 g/l / کلرپیریفوس EC 45%
عنکبوت قرمز
آبامکتین 1.8% EC
علف های هرز
گلیفسات آمونیوم 75% . MCPA-سدیم 5% SG / گلیفسات ایزوپروپیل آمین 41% .  MCPA-سدیم 8% SL
لکه برگی
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پلی اکسین 5% . هگزاکونازول 5% SC
لکه قهوه ای
پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیوفانات متیل 25% . پنکونازول 5% SC
کرم جوانه خوار
بیفنترین100 EC g/l / بتاسایپرمترین 4.5% . امامکتین بنزوات 0.3 ME
شته مویی
کلرپیریفوس EC 450 g/l / کلرپیریفوس EC 45%
علف های هرز  گلیفسات آمونیوم 75% . MCPA-سدیم 5% SG / گلیفسات ایزوپروپیل آمین 41% .  MCPA-سدیم 8% SL
لکه برگی
تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پلی اکسین 5% . هگزاکونازول 5% SC
لکه قهوه ای
پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP / تیوفانات متیل 25% . پنکونازول 5% SC
علف های هرز
گلیفسات آمونیوم 75% . MCPA-سدیم 5% SG / گلیفسات ایزوپروپیل آمین 41% .  MCPA-سدیم 8% SL

محصولات مرتبط با این مرحله به زودی معرفی خواهند شد.

آفت زدایی سیب, توصیه عمومی, حفاظت از سیب

keyboard_arrow_up