حفاظت از انگور

مبارزه با آفات و بیماری های اگور
 

مرحله 1

شته
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 2

Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
شته
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 3

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Aphid
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Trips
تیامتوکسام 50% WDG + اسپینتورام
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 4

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Aphid
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Trips
تیامتوکسام 50% WDG + اسپینتورام
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 5

Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Aphid
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l
Trips
تیامتوکسام 50% WDG + اسپینتورام
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 6

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW
Leaf Bug
تیامتوکسام 50% WDG / بیفنترین 100 EC g/l

مرحله 7

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
White Row
پیراکلوستروبین 15% تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG /
Powdery Mildow
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG / پیراکلوستروبین 15% . تتراکونازول 5% EW / تتراکونازول 12.5% EW

مرحله 8

Black Smallpox
پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG
Grey Mold
بوسکالید 20% . پیراکلوستروبین 10% SC / بوسکالید 25% SC
Downy Mildow
مانکوزب 56% . اکسادیکسیل 8% WP / دی متومورف 40% . آزوکسی استروبین 20% WDG / تیزن 50% . فوستیل آلومینیوم 24% . متالاکسیل 2% WP
تتراکونازول 12.5% / تیوفانات متیل 25% . پیراکلوستروبین 5% SC
White Row
پیراکلوستروبین 15% تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG /

مرحله 9

White Row
پیراکلوستروبین 15% تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC مخلوط با دیفنوکونازول 10% WDG /

محصولات مرتبط با این مرحله به زودی معرفی خواهند شد.

آفت زدایی انگور, توصیه‌های عمومی, حفاظت از انگور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up