ترافیک کنترل شده در مزرعه

ترافیک کنترل شده در مزرعه

ترافیک کنترل شده مزرعه یا (CTF) یک ابزار مدیریتی برای کاهش عبور و مرور ماشین های سنگین در مزرعه می باشد. در کشاورزی رایج، حرکت ماشین آلات در یک فصل زراعی می تواند تا 75 درصد از مساحت زمین را فشرده کند. این در حالیست که برای بهبود خاک فشرده شده به بیش از 5 سال زمان نیاز است.ترافیک مزرعه

افزایش ترافیک منجر به کاهش حاصلخیزی، کاهش عملکرد، کاهش نفوذ آب، تخریب زهکشی و عدم تبادل گازهای گلخانه ای می شود.

در فرآیند ترافیک کنترل شده مزرعه، از داده های آماری بزرگ، بهترین خطوط ترافیکی مزرعه برآورد شده و بسته به متغیرهای اقلیمی، محصول و موارد متعدد دیگر تعریف می شود.

اجرای تدابیر CTF در کشور ما که خاکهای فشرده و کم عمقی دارد بسیار ضروری به نظر میرسد. به نظر شما آیا CTF با مکانیزه شدن کشاورزی در تضاد است؟

ترافیک مزرعه, تراکم در کشاورزی, تراکم مزرعه, کنترل ترافیک

نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up